Financielt Forums Præsident er:


Navn: Hans Henrik Petersen
Adresse: Rugvænget 18
DK-4700 Næstved
Andre titler:
Æresmedlem af FF, Finansfyrsten, Kong Hans den II
NBI top CATS-TOP
5. januar 2000
Nikolaj Berntsen, berntsen@nbi.dk